Agricultura Exata

Spojujeme tradice
s inovacemi

Agricultura EXATA je významnou skupinou společností působících v celém spektru aktivit souvisejících se zemědělstvím, včetně speciální rostlinné výroby a farmaceutické produkce.

Naše skupina je spojovatelem a lídrem, který úspěšně propojuje tradiční odvětví s inovacemi a expanduje globálně.

01

Část společností ze skupiny Agricultura EXATA jsou expandující subjekty, které působí na globálním trhu a jsou připraveny modernizovat zemědělskou výrobu vyváženě a udržitelně, s ohledem jak na správné a citlivé využití přírodních zdrojů, tak i na rentabilitu. Tato část skupiny představuje stabilní konzervativní investování, zároveň však ale maximalizuje úsilí s cílem využít svůj potenciál a patřit mezi nejmodernější a nejlepší.

Už dnes jsou důkazem toho, že prvovýrobu je možné provádět moderně a profesionálně, v souladu s novými postupy a trendy, které jsou hnací silou jejich rozvoje. Základy postavené na tradičních intuitivních schopnostech zemědělců rozvíjejí za pomoci erudovaných odborníků, čímž otvírají jedinečnou multigenerační diskusi agronomů. Výsledkem je odlišování se od konkurence v postupech a ziskovosti.

02

Co se týká jejich zahraničních aktivit, plánují přidat k modernizaci prvovýroby také zpracování – lisovnu, mlékárnu, a hledají další synergie s potravinářskou výrobou.

03

Jejich růst spočívá ve stylu ‘běžců na dlouhé tratě”. Hledají příležitosti k investicím a lokální partnerství, aby tak rozšířili svou přítomnost v různých jak klimatických, tak kulturních prostředích, která umějí poskytnout stabilitu pro jejich podnikání. Agricultura EXATA dokáže v nových lokalitách začít jak v malém, tak ve velkém rozsahu.

04

Patři k významným obchodním firmám, které působí na evropském zemědělském trhu. Poskytují komplexní služby pro zemědělce i zpracovatele komodit.

05

Druhá část podnikání skupiny Agricultura EXATA se zaměřuje na rozvoj kapacit farmaceutického odvětví, hlavně na Slovensku. Tradiční výroba, která už desítky let uspokojuje požadavky nejnáročnějších zákazníků po celém světě, se rozšiřuje o nové typy výrobků ve všech formách, což je nevyhnutelný předpoklad pro udržení kroku s inovacemi a dobou.

Kvalitu výroby a svoje kompetence společnost pravidelně prokazuje ve speciálních mezinárodních klientských auditech a inspekcích. Zvládá nejnáročnější procesy a garantuje bezpečnostní know-how pro manipulaci s kontrolovanými látkami.

Disponuje širokou škálou chemických a technologických znalostí od extrakce biomasy až po vícestupňovou syntézu různého rozsahu. Toto podnikání zahrnuje i zpětnou integraci z farem a polí do hodnotového řetězce léků.