Agricultura Exata

Spájame tradície
s inováciami

Agricultura EXATA je významnou skupinou spoločností pôsobiacou v celom spektre agro-biznisových aktivít vrátane špeciálnej rastlinnej výroby a farmaceutickej produkcie.

Naša skupina je integrátor a líder, ktorý úspešne spája tradičné odvetvia s inováciami a expanduje globálne.

01

Časť spoločností zo skupiny Agricultura EXATA sú rastúce subjekty pôsobiace na globálnom trhu, pripravené realizovať modernizáciu agrovýroby vyvážene a udržateľne, s ohľadom na správne a citlivé využitie prírodných zdrojov, ako aj na rentabilitu. Táto časť skupiny predstavuje stabilné konzervatívne investovanie, zároveň však ale maximalizuje úsilie s cieľom využiť svoj potenciál a patriť medzi najmodernejších a najlepších.

Už dnes sú dôkazom toho, že prvovýrobu je možné realizovať moderne a profesionálne, v súlade s novými postupmi a trendami, ktoré sú hnacou silou ich rozvoja. Základy postavené na tradičných intuitívnych sedliackych schopnostiach rozvíjajú prostredníctvom erudovaných odborníkov, čím otvárajú jedinečnú multigeneračnú diskusiu agronómov. Výsledkom je odlíšenie sa od konkurencie v postupoch a ziskovosti.

02

Vo svojich zahraničných aktivitách plánujú k modernizácii prvovýroby pridať aj spracovanie – lisovňu, mliekareň a hľadajú aj ďalšie synergie s potravinárskou výrobou.

03

Ich rast je v štýle „bežcov na dlhé trate“. Hľadajú príležitosti na investície a lokálne partnerstvá, aby tak rozšírili svoju prítomnosť v rôznych klimatických, ako aj kultúrnych prostrediach, ktoré vedia ponúknuť základnú stabilitu pre ich podnikanie. Agricultura EXATA dokáže v nových lokáciách začať v malom, ako aj veľkom rozsahu.

04

Patria k významným obchodným firmám pôsobiacim na európskom agrárnom trhu. Poskytujú komplexné služby pre poľnohospodárov aj spracovateľov komodít.

05

Druhá časť podnikania skupiny Agricultura EXATA sa zameriava na rozvoj kapacít farmaceutického odvetvia, hlavne na Slovensku. Tradičná výroba, ktorá už desaťročia uspokojuje požiadavky najnáročnejších zákazníkov po celom svete, sa rozširuje o nové typy výrobkov vo všetkých formách, čo je nevyhnutný predpoklad pre udržanie kroku s inováciami a dobou. 

Kvalitu výroby a svoje kompetencie spoločnosť pravidelne preukazuje v špeciálnych medzinárodných klientskych auditoch a inšpekciách. Zvláda najnáročnejšie procesy a  uplatňuje bezpečnostné know-how na manipuláciu s kontrolovanými látkami.

Disponuje širokou škálou chemických a technologických znalostí od extrakcie biomasy až po viacstupňovú syntézu rôzneho rozsahu. Toto podnikanie zahŕňa aj spätnú integráciu z fariem a poľa do hodnotového reťazca liekov.