Agricultura Exata

Spoločenská zodpovednosť

Pracujeme v regiónoch, kde prispievame k znižovaniu nezamestnanosti a zmierňovaniu nerovnosti medzi regiónmi a tým aj k rozvoju životnej úrovne v týchto oblastiach.
31
17
18
40
43
46