EXATA GROUP

EXATA GROUP patří k předním domácím zemědělským uskupením. Sdružuje více než dvacet zemědělských společností, které obhospodařují téměř 30 tisíc ha půdy, hlavně v jižních regionech od západu po východ Slovenska. Zaměřuje se jak na rostlinnou, tak na živočišnou výrobu. Rozsáhlejší investice provedla v oblasti závlah, speciální rostlinné výroby, živočišné výroby a zemědělských služeb.

Copyright © 2022 Agricultura Exata, a.s.

All Rights Reserved.