EXATA GROUP

EXATA GROUP patrí k popredným domácim poľnohospodárskym zoskupeniam. Združuje viac ako dvadsať poľnohospodárskych spoločností, ktoré obhospodarujú takmer 30 tisíc ha pôdy, hlavne v južných regiónoch od západu po východ Slovenska. Zameriava sa na rastlinnú ako aj živočíšnu výrobu. Rozsiahlejšie investície realizovala v oblasti závlah, špeciálnej rastlinnej výroby, živočíšnej výroby a poľnohospodárskych služieb.

Copyright © 2022 Agricultura Exata, a.s.

All Rights Reserved.