INTERAGROS

INTERAGROS je významná obchodná spoločnosť pôsobiaca na európskom agrárnom trhu v oblasti nákupu a predaja komodít. Na Slovensku poskytuje navyše komplexné služby pre poľnohospodárov, aj spracovateľov komodít. Disponuje rozsiahlou sieťou moderných uskladňovacích a sušiarenských kapacít. Farmárom poskytuje predfinancovanie, dodáva najkvalitnejšie hnojivá, chemické ochranné prostriedky, osivá, krmivá a palivá, čím im výrazne uľahčuje prípravy na nový hospodársky rok.

Copyright © 2022 Agricultura Exata, a.s.

All Rights Reserved.