Exatech

Spoločnosť Exatech, s.r.o. sa zameriava na kvalitný a efektívny prístup v oblasti poskytovania mechanizačných služieb v poľnohospodárstve na Slovensku. Vlastní neustále sa inovujúci strojový park a rôzne kompletné mechanizačné linky pre potreby rastlinnej ako aj živočíšnej výroby. Svoje služby poskytuje v 5 regiónoch Slovenska od západu až po východ a svoje pôsobenie ďalej rozširuje aj do nových teritórií. Hnacím motorom rozširovania spoločnosti sú rastúce potreby poľnohospodárskeho trhu a cieľom ponúknuť zákazníkom najnovšie stroje a technológie s voliteľnou kapacitou podľa potreby s dôrazom na vysokú efektivitu ponúkaných mechanizačných služieb.

Copyright © 2022 Agricultura Exata, a.s.

All Rights Reserved.