Saneca Pharmaceuticals

Saneca Pharmaceuticals je najväčšia farmaceutická spoločnosť na Slovensku s vyše 80 ročnou tradíciou a dekádami inovácií. Jej výroba zásobuje približne 330 zákazníkov v 80 krajinách sveta. Spoločnosť ponúka širokú škálu služieb v dvoch strategických závodoch: v závode pre zmluvnú výrobu a vývoj farmaceutických prípravkov a v závode pre vývoj a výrobu aktívnych farmaceutických substancií. Vyrábajú 620 produktov (SKU) s viac ako 70 aktívnymi farmaceutickými zložkami pod 153 značkami. V súčasnosti majú v portfóliu 30 vlastných aktívnych farmaceutických substancií K posledným inováciám v spoločnosti patrí spustenie sterilnej výroby (injekčných foriem).

Copyright © 2022 Agricultura Exata, a.s.

All Rights Reserved.