SLOVAK MAK

Spoločnosť SLOVAK MAK sa zapojila do oživenia pestovania maku na Slovensku. Svojou vyspelou technologickou linkou na čistenie a spracovanie maku sú schopní obslúžiť viac ako 3000 ha pestovateľskej plochy maku ročne. Ako významný dodávateľ farmaceutického a potravinárskeho priemyslu sa SLOVAK MAK stal jedným z najväčších zmluvných pestovateľov a spracovateľov maku v rámci Slovenskej republiky, ktorý sa so svojimi produktmi presadil aj v krajinách regiónu V4. Spoločnosť plánuje ďalší rozvoj a investície do nákupu technológií a rozšírenia existujúcich výrobných priestorov.

Copyright © 2022 Agricultura Exata, a.s.

All Rights Reserved.